GAK
   
 
Subota,  19 April, 2014   03:48 am
pogodak
samo po GAK FRONT
po celom srpskom web-u

KORISNI LINKOVI

>>> Naslovna : Klinika : NACIONALNA ŠKOLA ZA PATOLOGIJU DGT I KOLPOSKOPIJU
s
  NASLOVNA
  Pacijenti
  Nastavna osnova
 

Naučno istraživački rad

  
   KLINIKA
s
  Odeljenja
  Lokacija Klinike
  Osnivanje i razvoj
 

NACIONALNA ŠKOLA ZA PATOLOGIJU CERVIKSA, VAGINE, VULVE I KOLPOSKOPIJU

 

Škola je osnovana 1996. godine od strane Sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopiju kojom je rukovodio prof. dr Branko Stanimirović, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za zdravlje Republike Srbije.

CILJ OSNIVANJA ŠKOLE

Cilj osnivanja škole je edukacija što većeg broja ginekologa iz oblasti ranog otkrivanja i lečenja premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta žene, da bi se stvorila kadrovska osnova za uvođenje Nacionalnog programa borbe protiv malignih bolesti tih organa, prevashodno maligne bolesti cerviksa, vrlo česte u našoj populaciji.

RUKOVODSTVO ŠKOLE

Direktor: Prof. dr Branko Stanimirović, GAK "Narodni front", Beograd

Sekretarijat :

Prof. dr Vesna Kesić, Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS

Prof. dr Svetlana Dragojević - Dikić, GAK "Narodni front", Beograd

Prim. Dr Dragan Jeremić, GAK "Narodni front", Beograd

Dr Tanja Jovanović, GAK "Narodni front", Beograd

Administrativni sekretar:

VMS Vesna Paunović, GAK "Narodni front", Beograd

ORGANIZACIJA ŠKOLE

Škola je organizovana iz dva dela:

1. teoretskog dela i

2. praktičnog dela.

TEORETSKI DEO ŠKOLE

Organizuje se u Centru Sava, u vidu intenzivnog, trodnevnog teoretskog kursa prema utvrđenom programu. Na kraju kursa polaznici dobijaju Certifikat I.

Prema odluci Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-885/11 program naše škole je akreditovan i ocenjen maksimalnim brojem poena za taj vid KME (12 za predavače, 6 za polaznike).

Program tema i predavača
za teoretski deo škole za mart 2013.

PRAKTIČNI DEO ŠKOLE

Podrazumeva dvomesečnu, praktičnu edukaciju iz kolposkopije, koja se sprovodi u mentorskim centrima, pod rukovodstvom iskusnih mentora i sa najsavremenijom tehničkom opremom, koju je za deo mentorskih centara obezbedila škola. Na kraju praktične edukacije, polaznici škole od mentora dobijaju Certifikat II

Praktična edukacija u mentorskim centrima se sprovodi kontinuirano, tokom cele godine. Za što bolje i efikasnije usvajanje gradiva predvidenog programom škole, predavači su za polaznike škole pripremili i štampali do sad četiri udžbenika, od kojih su prva dva činili sažeci (1997. godine) i prošireni sažeci (1998. godine) predavanja, da bi druga dva bila pravi Atlasi sa slikama u boji.

EDUKATIVNI (MENTORSKI) CENTRI

Edukativni centri Nacionalne Škole u kojima se obavlja dvomesečna praktična edukacija iz kolposkopije i mentori koji ih vode:

BEOGRAD, GAK "Narodni front", Prof. dr Ž. Perišić
BEOGRAD, IGA KCS, Prof. dr Vera Milenković
BEOGRAD, KBC "Zvezdara", Dr Sonja Đurović
NIŠ, Ginekološka klinika, Prof. dr Zoran Pop - Trajković
NOVI SAD, Ginekološka klinika, Dr Tatjana Kozarčić
KRAGUJEVAC, Ginekološka klinika, Prof. Dr Miroslav Folić
S. KAMENICA, Inst. za onkologiju, Dr Marina Popović
UŽICE, Medicinski centar, Dr Angelina Prljević
ZRENJANIN, Medicinski centar, Dr Karolina Đurić
KRALJEVO, Medicinski centar, Dr Mila Drašković
ČAČAK, Medicinski centar, Dr Negovan Jovančević

Novi mentorski centri

BANJA LUKA, Ginekološka klinika, Prim. dr Vladimir Perendija
SARAJEVO, Ginekološka klinika, Dr Anja Tomić – Čiča
PODGORICA, Ginekološka klinika, Dr Vesna Čolaković - Popović

PROVERA ZNANJA

Provera znanja stečenog u školi se sprovodi na ispitima, koje škola organizuje dva puta godišnje - aprilski i oktobarski ispitni rok. Ispit sa sastoji od teoretskog dela, koji podrazumeva rešavanje testa (30 pitanja) i prepoznavanja kolposkopskih slika na projekcijama (15 slika) i praktičnog dela, tj. kolposkopskog pregleda pacijentkinje pred ispitnom komisijom.

Polaznici škole, koji uspešno polože ispit, dobijaju diplomu, koja im se svečano uručuje na prvom stručnom sastanku Sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopiju, uz prigodan koktel koji tom prilikom škola organizuje.

DOSADAŠNJI REZULTATI ŠKOLE

Školu je do sada pohađalo 969 polaznika iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Prikazano po generacijama to bi izgledalo ovako:

Generacija 1996. godine - 149 polaznika

Generacija 1997. godine - 54 polaznika

Generacija 1998. godine - 115 polaznika

Generacija 1999. godine - 64 polaznika

Generacija 2001. godine - 104 polaznika

Generacija 2003. godine - 121 polaznik

Generacija 2005. godine - 132 polaznika

Generacija 2007. godine - 127 polaznika

Generacija 2009. godine - 93 polaznika

Generacija 2011. godine - 120 polaznika

Navedeni rezultati pokazuju nivo zainteresovanosti ginekologa i lekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva za ovu školu, što opravdava njeno postojanje i potvrduje visok stručni i organizacioni nivo.


ADRESA SEKRETARIJATA ŠKOLE

Ginekološko - akušerska klinika "NARODNI FRONT",

Beograd, Kraljice Natalije 62.
Tel. 011/2068230, Fax. 011/3610863

E - mail: nacskola@gmail.com

Web sajt: www.gakfront.org

 

 

g Klinika
9 8
Korisnički servis
stampa
Štampaj tekst
email
Pošaljite tekst
 
8


gak Raspored rada lekara
gak gak
Abrazija kondiloma
 
gak

KORISNI LINKOVI

 

 

I N F O

Teoretski deo Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju će se održati od 25. do 27. marta 2013. godine u Centru Sava u Beogradu

Sve informacije na telefon 011/2068230

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

Prijave za polaganje ispita se podnose u sekretarijat škole uz priložene kopije Certifikata I i Certifikata II

ADRESA SEKRETARIJATA ŠKOLE

Ginekološko-akušerska klinika

"NARODNI FRONT"

Beograd, Kraljice Natalije 62. Tel./fax. 011/2068230

E - mail: nacskola@gmail.com

Web sajt:
www.gakfront.org