GAK
   
 
Cetvrtak,  17 April, 2014   02:32 pm
pogodak
samo po GAK FRONT
po celom srpskom web-u

KORISNI LINKOVI

>>> Naslovna : Klinika : Odeljenja
s
  NASLOVNA
  Pacijenti
  Nastavna osnova
 

Naučno istraživački rad

  
   KLINIKA
s
  Odeljenja
  Lokacija Klinike
  Osnivanje i razvoj
 

ODELJENJE LABORATORIJE

Načelnik: Prof. dr Živko Perišić

Glavna sestra odeljenja:Snežana Momčilović – Kosanović

Telefon: 011/2068-302

LABORATORIJA

Laboratorija kao baza kliničkog rada sastoji se iz više odseka, koji su međusobno povezani, što je osnovni preduslov za kvalitetno funkcionisanje jedne klinike.

ODSECI:

 • Biohemija
 • Histopatologija
 • Mikrobiologija
 • Hematološka laboratorija
 • Hormonska dijagnostika

ISTORIJAT

Početak rada odeljenja laboratorije, datira od osnivanja Ginekološko-akušerske bolnice 1955. godine. Kolpocitološka dijagnostika sprovodi se na Klinici takođe od samog osnivanja (sada GAK "Narodni front"). Službu je osnovala prim. dr Zora Rajić, koja je prva znanja iz citodijagnostike usvojila u Parizu i vodila je ovu službu sve do odlaska u penziju.

Na mestu načelnika laboratorije početkom osamdesetih nalazila se prim. dr Desanka Kadija, koja je i pored ekspanzije drugih odeljenja i službi uspela da sačuva mesto i značaj citologije i kolposkopije na Klinici. Posle nje načelnici laboratorije bili su prim. dr Radivoj Grčić, prim. dr Vera Popović i prof. dr Atanasije Tasa Marković. Poslednjih dvadeset godina značajan doprinos razvoju srpske citologije i kolposkopije dale su prim. dr Branka Terzić i prim. dr Anđelka Knežević - Bezjak. Svi pomenuti ginekolozi - akušeri i citolozi pokazali su veliku aktivnost u radu Srpskog lekarskog društva i nalazili su se na značajnim funkcijama, koje su zaslužili svojim samopregornim radom.

Značajan ugled Klinike decenijama podiže i Škola ginekološke citodijagnostike, trenutno jedina takve vrste u zemlji.

MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA

Mikrobiološka laboratorija već dugi niz godina radi sa zastarelom opremom i samo zahvaljujući velikom znanju, iskustvu i entuzijazmu postižu se vrhunski rezultati.

Na Odseku mikrobiologije rade dr Zlatica Čakić i dr Marina Stojković.

BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Biohemijske analize predstavljaju važan segment u radu kliničke ustanove koja se bavi operativnim i konzervativnim lečenjem teško obolelih.

HISTOPATOLOŠKA LABORATORIJA

Rezultati analiza koje se obavljaju u našoj histopatološkoj laboratoriji predstavljaju vrhunsku dijagnostiku i omogućavaju kliničarima da adekvatno pristupe daljem lečenju pacijenata sa optimalnim izlgedima za uspeh.

HEMATOLOŠKA LABORATORIJA

U hematološkoj laboratoriji rade se standardne analize: krvne slike, sedimentacija, vreme krvarenja i koagulacije, leukocitna formula.

Hematološka laboratorija predstavlja važan segment, bez koga drugi odseci, pa ni odeljenja (transfuzija) ne bi mogli normalno da funkcionišu. Tretman bolesnika na odeljenjima operativne i konzervativne ginekologije, najčešće zavisi od kvalitetnog rada laboratorije.

HORMONSKA DIJAGNOSTIKA

Poslednjih godina značajno je obnovljena oprema odseka hormonske dijagnostike, pa je GAK "Narodni front" u stanju da radi kompletne hormonske analize, zaključno sa dozažom hormona kod trudnica, u cilju skrininga genetskih anomalija.

Trenutno se rutinski rade sledeće hormonske analize:

 • Estradiol
 • LH
 • FSH
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Testosteron
 • Hormoni štitne žlezde
 • b-HCG
 • Tumorski markeri (CA-125)

U cilju skrininga genetskih anomalija radimo double i triple test.

LJUDSKI RESURSI

Mr. ph. Daniela Ardalić - spec. medicinske biohemije, načelnik odeljenja:

 • Jovana Petrović - specijalista biohemičar
 • Dr Marina Stojković - specijalista mikrobiolog
 • Dr Zlatica Čakić - specijalista mikrobiolog
 • Dr Igor Kuzmanović - specijalista patolog

Viši laboratorijski tehničari

 • Olivera Kostić

Laboratorijski tehničari

 • Lenka Ranđelov - glavni laborant
 • Bojana Balović
 • Božica Beserovac
 • Milina Biočanin
 • Ljiljana Bogićević
 • Miloranka Bugarić
 • Gordana Veličković
 • Ružica Vujadinović
 • Nada Vukmirica
 • Biljana Gajić
 • Julijana (Milenković) Đenič
 • Frosina Đorić
 • Radica Živanović
 • Ivana Ivančević
 • Gordana Jocić
 • Nataša Jovanović
 • Ljiljana Marković
 • Milica Milanović
 • Tanja Novaković
 • Nikola Predojević
 • Dragana Poznanović
 • Zorica Sebić
 • Tatjana Stojanov
 • Ivana Tufegdžić
 • Ivana Fara
 • Slavica (Sanković) Filipović

Perači laboratorijskog posuđa

 • Borka Ivković
 • Milka Lukovac
 • Mira Kužet
 • Mirjana Nikolić

 

 

g Klinika
9 8
Korisnički servis
stampa
Štampaj tekst
email
Pošaljite tekst
 
8


gak Raspored rada lekara
gak gak
Abrazija kondiloma
 
gak

KORISNI LINKOVI