GAK
   
 
Petak,  18 April, 2014   11:16 pm
pogodak
samo po GAK FRONT
po celom srpskom web-u

KORISNI LINKOVI

>>> Naslovna : Klinika : Odeljenja
s
  NASLOVNA
  Pacijenti
  Nastavna osnova
 

Naučno istraživački rad

  
   KLINIKA
s
  Odeljenja
  Lokacija Klinike
  Osnivanje i razvoj
 

ODELJENJE ZA VISOKORIZIČNE TRUDNOĆE

Načelnik: Prof. dr sci. med. Željko Miković

Glavna sestra: Zorica Popadić

Telefon:
011/2068-234
011/2068-373

Odeljenje visoko rizičnih trudnoća - OVRT je tercijarni centar za dijagnostiku, terapiju i tretman svih komplikacija trudnoće i hroničnih bolesti u trudnoći.

ORGANIZACIJA ODELJENJA:

 • Savetovalište za trudnice - prizemlje (dve prijemne ambulante sa ultrazvučnim aparatom i dva CTG-a)
 • Dve ambulante za hospitalne pacijente
 • Dva ultrazvučna kabineta
 • Kabinet za kardiotokografiju (tri CTG-a)
 • Tri odseka:
 1. Patologija rane trudnoće
 2. Prenatalna dijagnostika
 3. Hronične bolesti u trudnoći

DELATNOST

 • Genetsko savetovalište

Kada? - Petkom od 9 časova.

Kome je namenjeno? - Trudnicama sa opterećenom ananezom vezanom za genetska oboljenja i sa sumnjivim ili patološkim nalazima biohemijskog i ultrazvučnog skrininga hromozomskih poremećaja.

Ko daje savet? Dva odeljenska lekara-perinatologa i konsultant genetičar. Posle ultrazvučnog pregleda i uvida u analize daje se savet za dalji postupak.

 • Ekspertski ultrazvuk

Kada? - Četvrtkom od 9 časova.

Kome je namenjeno? Trudnicama sa sumnjivim ili patološkim ultrazvučnim nalazima; sa rizičnim faktorima za pojavu anomalija ploda i placente (infekcije, lekovi, toksini i bolesti u trudnoći); sa indikacijama postavljenim na Genetskom savetovalištu i dr.

Ko vrši pregled? - Najiskusniji perinatolozi. Pregledi podrazumevaju detaljno ultrazvučno sagledavanje fetalne anatomije i prisustva soft markera i primenu doplera i 3D/4D ultrazvuka prema indikacijama.

 • Konzilijum za kongenitalne malformacije

Kada? - Četvrtkom od 8.45 časova

Gde? - Na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu

Kome je namenjeno? - Trudnicama sa već dijagnostikovanim kongenitalnim anomalijama; sa suspektnim srčanim manama; sa nejasnim i retkim poremećajima anatomije ploda.

Ko učestvuje u radu? - Iskusni stručnjaci iz GAK "Narodni front" (dva perinatologa) i iz Instituta za majku i dete (kardiolog, dečiji hirurzi, nefrolog, neurolog i stručnjaci iz drugih oblasti).

Konzilijum obavlja definitivnu dijagnostiku kongenitalnih anomalija, selektuje korektibilne i definiše prenatalnu i postnatalnu medikamentoznu i hiruršku terapiju.

 • Savetovalište za skrining prvog trimestra

Kada? - Četvrtkom od 14 sati.

Kome je namenjeno? - Svim trudnicama mlađim od 39 godina.

Ko učestvuje u radu? - Perinatolozi licencirani od strane Fetal Medicine Foundation - London. Ultrazvučni pregled od 11. do 14. nedelje trudnoće – biometrija, krupna anatomija, nuhalna transluscencija (NT), duktus venozus, nosna kost, trikuspidalna valvula i procena rizika metodom Fetal Medicine Foundation i/ili metodom PRISCA.

 • Interventni ultrazvuk

Kada? - Utorak i četvrtak u ranije zakazanom terminu.

Kome je namenjeno? - Svim trudnicama - starijim od 37 godina; sa indikacijama postavljenim na genetskom savetovalištu; sa kongenitalnim anomalijama; sa Rh aloimunizacijom, smanjenom i povećanom količinom plodove vode, blizanačkim transfuzijskim sindromom i mnogim drugim poremećajima.

Ko radi? - Perinatolozi specijalizovani za interventni ultrazvuk.

Koje se intervencije rade? - Amniocenteza, kordocenteza, biopsija čupica (CVS), placentocenteza, intrauterusna transfuzija, amnioinfuzija/amnioderivacija, torako- i veziko-amnionski šant, punkcija, amnioseptostomija, embrioredukcija, biopsija fetalnih organa i tkiva...)

LOKACIJA I PROSTOR

 • Četvrti sprat - levo krilo zgrade klinike
 • 16 soba (dvo i trokrevetne)
 • dva apartmana
 • 50 postelja.

Kompletno je renovirano, čime je na funkcionalan način prostor učinjen prijatnim ambijentom za boravak trudnica i rad osoblja.

OPREMA

 • Tri ultrazvučna aparata:
 1. Voluson 730 ekspert (3D i 4D)
 2. Toshiba Nemio 17 (color Doppler)
 3. Aloca 500 SSD
 • 5 CTG monitora Hewlet-Pacard
g Klinika
9 8
Korisnički servis
stampa
Štampaj tekst
email
Pošaljite tekst
 
8


gak Raspored rada lekara
gak gak
Abrazija kondiloma
 
gak

KORISNI LINKOVI